BACK2YOU-Tilburg: onze terugkoopafdeling

Als u meteen voor korte tijd geld nodig heeft kunt u uw goederen ook tijdelijk aan ons verkopen. Dit heet bij ons BACK2YOU. De goederen worden dan keurig en goed beschermd in een apart magazijn geplaatst in plaats van doorverkocht.
U sluit daartoe een BACK2YOU-terugkoopovereenkomst van twee maanden. Binnen deze twee maanden kunt u tegen betaling van het door u ontvangen bedrag vermeerderd met de opslagkosten uw spullen weer ophalen.
Als u de overeengekomen termijn laat verlopen zullen artikelen die niet teruggekocht zijn, doorverkocht worden naar een van de GOODS4YOU winkels of aan derden !!

Wij hebben als enige in Zuid-Nederland en Noord-België een röntgentester voor goud welke meet tot in duizendsten van een karaat. Daardoor worden uw kostbare sieraden die u weer terug wil kopen absoluut niet beschadigd ! Bovendien bij ons géén karaatbedriegerij want u kijkt zelf mee op de monitor.

Let op: goud wordt door de smelterij 5-6 keer per week bij ons opgehaald. Wees op tijd !
Vraag om nadere informatie aan onze inkoopbalie.
Zie voor een indicatieoverzicht van de door ons gezochte artikelen onder “wij zoeken”.

Regels CASH4GOODS:

  • U dient minimaal 18 jaar te zijn en zich te legitimeren door middel van paspoort, rijbewijs, gemeentelijke identiteitskaart of vreemdelingenpas.
  • Artikelen dienen schoon, compleet, in goede staat en perfect functionerend te zijn!
  • U tekent een verklaring, dat u de wettige eigenaar van de door u aangeboden goederen bent en bevoegd bent ze te verkopen.
  • CASH4GOODS steunt de politie met preventie en bestrijding van criminaliteit. Op onze inkoopafdeling wordt u daarom gefilmd, moet u zich legitimeren en worden alle persoons- en artikelgegevens dagelijks aan de politie doorgegeven.
  • Bij (ernstig vermoeden van) aanbieden van gestolen goed, wordt onmiddellijk de politie verwittigd !